Redegjørelse og aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Old Irish Pub

Formålet med redegjørelsen er å oppfylle kravene lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som åpenhetsloven stiller i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.


Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Old Irish Pub Norway AS er eid av Old Irish Pub Holding AS, som igjen er eid av 3 Danske holdingselskaper. Old Irish Pub Norway AS følger de retningslinjer for sin drift som eierinteressene har vedtatt og er gjeldende i Danmark og Norge.

Våre holdninger som skal synliggjøres overfor samarbeidspartnere og egne ansatte, er at generelle etiske retningslinjer for den type bransje vi driver innenfor i Norge skal følges til enhver tid. Rutinen som utarbeides, skal omfatte aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte innkjøp i vår virksomhet.

The Old Irish Pub eier og drifter 7 puber i Norge, og målgruppen er det voksne publikum. Pubene er en del av Nordens største pubkjede. Se https://oldirishpub.no Ansvarlig for arbeid med åpenhetsloven: Hawjeen Qehaja Ali: e-post: hqa@oldirishpub.dk


Våre aktsomhetsvurderinger består i følgende:

Vi skal avholde arbeidsmøte for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger minst en gang i året. I møtet skal vi foreta risikovurderinger knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester hos de forskjellige leverandørene. Og da særlig risikoområder i forhold til mulige konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi skal på denne bakgrunn sende henvendelser til alle leverandører som vurderes å ha medium til høy risiko. Denne henvendelsen skal inneholde en forespørsel om at det gis informasjon om hvordan denne virksomhet håndterer spørsmålet om menneskerettigheter og arbeidsvilkår i sin virksomhet.

Retningslinjer og rutiner skal oppdatertes og innarbeides i drifts- og personalhåndboken, og skal være en del av ansettelseskontrakter og i kontraktene med våre leverandører.

Det skal gjøres en innledende vurdering av hver enkel ny leverandør og The Old Irish Pub har etablert rutiner for å sikre kontinuerlige aktsomhetsvurderinger.

Vi har ikke avdekket, og forventer heller ikke å avdekke vesentlig risiko hos våre leverandører. Hvis vi får mistanke om brudd på kontraktsforpliktelser knyttet til åpenhetsloven, skal ansvarlig i virksomheten følge opp dette med den det gjelder.

Det er ikke mottatt henvendelser fra forbruker eller organisasjoner relatert til Åpenhetsloven i 2024.

Hawjeen Qehaja Ali 

Ansvarlig for arbeid med åpenhetsloven 

Old Irish Pub Norway AS